Sözleşmeler Hukuku
Özcan&Metinoğlu Hukuk Bürosu; tarafların iradelerinin sağlıklı bir şekilde açığa çıkarılması, aralarındaki ilişkinin tanımlanması ve düzenlenmesi, karşılıklı borç ve edimlerin ve bu edimleri ifa etmemenin meydana getireceği sorumlulukların ve sonuçların belirlenmesi açısından sözleşmelerin tanzim edilmesi sürecini yürütmekle beraber, hazır bir sözleşmenin taraflar açısından fayda ve risklerinin analiz edilmesi süreçlerinde müvekkillerinin hukuki menfaatlerini gözetecek şekilde de hukuki danışmanlık hizmeti sunar.