İş ve Çalışma Hukuku
 

Günün ekonomik koşullarında büyük öneme sahip olan işçi-işveren ilişkilerinde, kurumsal müvekkillerimize vermiş olduğumuz sektörle ilgili hizmetlerin yanında iş hukuku alanında her türlü hukuki tavsiyeyi vermeye önem göstermekteyiz. İş yaşamı içinde gerek işverenlerce gerekse kamu kurumlarınca yapılan yanlış uygulamalarda işçi ve işverenlere destek vermekteyiz. İş Hukuku alanında vermekte olduğumuz hizmetlerden bazıları:

İş sözleşmeleri ve bağlı prosedürlerin mevzuat ve Yargıtay uygulamaları ışığında güncellenmesi ve/veya  yeniden düzenlenmesi, İş Kanununun uygulaması hakkında her türlü analizin yapılması ve görüş bildirilmesi, İş Güvenliği, İş Sözleşmeleri, Toplu İş Sözleşmeleri ve iş ihtilafları hakkında hukuki görüş beyan etmek, İş Sağlığı ve Güvenliği, ayrımcılık ve taciz, disiplinle ilgili hususlarda gerekli desteği sağlamak, her somut duruma  özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin  hazırlanmasına destek olmak, İş sözleşmelerinin sonlandırılmasına ilişkin gerekli hukuki desteği sunmak, İş kazası ve  hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarını sağlanmak, SGK tarafından yapılan uygulamaların, denetimlerin ve haksız olarak uygulanmış olan idari para cezalarının iptal edilmesi noktasında hukuki destek sunmak, emeklilik işlemleri ile ilgili yaşanan hukuksal sorunların çözümü için destek vermek,  İş hukuku davalarında müvekkillerimizi mahkemeler nezdinde temsil etmek.