Sağlık Hukuku
Sağlık Hukuku

Özcan & Metinoğlu Hukuk Bürosu, tıp hukuku alanında uzmanlaşmış olan Avukat Serpil Özcan’ın liderliğinde ve akademisyenlerden oluşan danışman ekibi ve sağlık hukuku alanındaki farklı bakış açısı ile, kişilere olduğu gibi sağlık kurumlarına da geleneksel avukatlık hizmetlerinin ötesinde bir işbirliği sunmaktadır. Hukuk Büromuz, sağlık hukuku alanında, hukuken alınabilecek önlemlerin varlığına inanmakta, uyuşmazlık çıkmadan hukuki ihtilafların önlenmesi ve hukuki ilişkilerin çözülmesi şeklinde nitelenebilecek, önleyici hukuki danışmanlığa, özellikle önem vermektedir. 
Hasta hakları, hastane yönetimi ve yöneticiliği, sağlık çalışanlarının hukuki sorumluluğu, üremeye yardımcı tedavi yöntemleri ve merkezleri, sağlık turizmi, klinik ilaç araştırmaları gibi tıp hukukunun farklı alanlarında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri veren Büromuz, tıp hukukunun farklı alanlarında uzmanlaşmanın taşıdığı önemin farkındalığı ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu amaç doğrultusunda, hukuk büromuzda, hukuki danışmanlık, destek ve avukatlık hizmetlerini profesyonel hizmet standartlarına uygun olarak sunulması adına, titizlik ve özveri ile çalışılmaktadır. 
Paternalist yaklaşımdan gün geçtikçe uzaklaşan Tıp Dünyası, hasta odaklı – katılımcı sağlık hizmeti sunumunu benimseme yolunda hızlı adımlarla ilerlemektedir. Bunun doğal sonucu olarak, hastalar, tıbbi uygulamalara yönelik daha fazla sorgulayıcı ve eleştirel yaklaşım sergilemektedirler. Bu da sağlık kuruluşlarının hasta hakları ihlallerini önlemesi ve kendini sürekli geliştirilmesini gerekli kılmaktır. Bu noktada sağlık hizmeti sunan sağlık kuruluşuna özgü hukuki çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır. Hukuki danışmanlık, destek ve avukatlık hizmetlerimiz yanında kurumsal olarak hastanelere, klinik ve merkezlere, klinik ilaç araştırmaları konusunda faaliyet yürüten firmalar ve sigorta şirketlerine yönelik hizmetlerimiz, sağlık kuruluşunun yapısı ve gereksinimleri dahilinde farklı biçimlerde tasarlanmaktadır.
Diğer yandan, sağlık hukuku alanındaki uyuşmazlıkların çözümü, hukuk (özellikle malpraktis davaları) ve ceza davaları ile Sağlık Mevzuatından Kaynaklanan İdari Başvuru ve İdari Davalar, hukukun diğer alanlarındaki ihtilaflardan farklı bir yaklaşım ve deneyimi gerektirmektedir. Sağlık hukuku alanındaki mevzuatın çeşitliliği ve yetersizliği bu alandaki gelişmeleri, içtihatları, yayınları, ulusal mevzuat yanında uluslararası metinler ve yaklaşımları yakından izlemeyi zorunlu kılmaktadır. 
Özcan&Metinoğlu Hukuk Bürosu olarak temel hedefimiz, hukuki ihtilafları doğumlarından önce engelleyebilmektir. Ancak, hukuki ihtilafların doğumu tüm tedbirlere rağmen gerçekleşmesi durumunda, mahkemeler ve ilgili diğer resmi merciler önünde müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi hizmeti vermektir.