İcra İflas Hukuku
İcra İflas Hukuku

Alanında uzman ekibimiz tarafından ilama dayalı, ilamsız ve kambiyo senedi takiplerinde alacağın tahsiline yönelik taşınır ve taşınmaz malvarlığı üzerinde tahsilata yönelik yasal işlemlerin yerine getirilmesi, tarafımızca ivedilikle ve titiz takip prensibimizle birlikte en kısa şekilde en hızlı ve kolay çözüm yoluyla müvekkil memnuniyetini kazanan uygulamalarımızla; şirket, grup, yönetim ve şahıs alacaklarına ilişkin icra takibi ve akabinde gerekli dava işlemlerine yönelik hizmet vermekteyiz.
İlama Dayalı İcra Takipleri
İlamsız icra takipleri
Kambiyo senedine dayalı icra takipleri
İpoteğin paraya çevrilmesi
Taşınmazın tahliyesine yönelik işlemleri (İcra takibi ve dava aşaması)
İcra Müdürlüğü İşlemleri
İcra işlemleri akabinde gerekli tüm, İcra ve İflas Kanunu ve ilgili mevzuat gereği açılacak davalar (istihkak davaları, menfi tespit davaları, itirazın iptali ve kaldırılması davaları vb.)
İflas, iflas erteleme ve konkardato davalarının yürütülmesi